Cung cấp lươn ruộng (lươn đồng) các loại. Lươn ruộng 100% từ thiên nhiên chất lượng cao bán tại đây