Thông tin mua bán về lươn nhất ( lươn loại 1) . Lươn đồng thiên nhiên, lươn nuôi loại 1. Xem chi tiết tại đây