Hướng dẫn và giới thiệu các công thức làm các món ăn ngon từ lươn. Cách chế biến và bảo quản lươn đồng và lươn nuôi.