Thông tin về các loại lươn đột biến, lươn bạch tạng, lươn vàng, lươn trắng, lươn hiếm lạ, lươn khủng .Xem tại đây