Thông tin về các loại lươn trắng, lươn quý hiếm, lươn lạ, đột biến gen, biến đổi màu vàng… Xem chi tiết tại đây