luon dong loai 3 - Lươn đồng loại 3 (size 3)

Lươn đồng loại 3

  • Trọng lượng dưới 90gr/con.
  • Tình trạng: 100% lươn sống
  • Số lượng : Không giới hạn
  • Giá: Xem tại đây
4.8/5 (6 Reviews)