Nơi bán lươn thịt, lươn tách xương, lươn làm sẵn . Các loại lươn đồng thiên nhiên, luôn nuôi đủ kích cỡ, giao hàng tận nợi.