Thông tin chi tiết các vấn đề cho trẻ ăn lươn, cách chế biến, cách bảo quản. Hướng dẫn làm các món ăn từ lươn cho trẻ. Thông tin xem tại đây