luon dong loai 2 - Lươn đồng loại 2 (size 2)

Lươn đồng loại 2

  • Trọng lượng từ 100gr – 170gr/con.
  • Tình trạng 100% lươn loại 2 sống
  • Số lượng : Không giới hạn
  • Giá: Xem tai đây

 

 

5/5 - (1 bình chọn)