Giá lươn đồng từ ngày 1 – 7/03/2021

 • Lươn đồng loại 1 : 240.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 190.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 170.000 VND / Kg

Giá lươn đồng từ ngày 24 – 30/11/2020

Ngày 24/11/2020

 • Lươn đồng loại 1: 220.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 160.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 130.000 VND / Kg

Giá lươn đồng từ ngày 20 – 27 /08/2020

Ngày 20/08/2020

 • Lươn đồng loại 1: 230.000 VND/ Kg
 • Lươn đồng loại 2: 180.000 VND/ Kg
 • Lươn đồng loại 3: 140.000 VND/ Kg

Giá lươn đồng từ ngày 20 – 27 /06/2020

Ngày 19/06/2020

 • Lươn đồng loại 1: 250.000 VND/ Kg
 • Lươn đồng loại 1: 200.000 VND/ Kg
 • Lươn đồng loại 3: 160.000 VND/ Kg

Giá lươn đồng từ ngày 8 – 14/03/2020

Ngày 8/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 250.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 205.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 170.000 VND / Kg

Giá lươn đồng từ ngày 1 – 7/03/2020

Ngày 6/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 245.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 208.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 165.000 VND / Kg

Ngày 5/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 250.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 210.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 160.000 VND / Kg

Ngày 4/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 245.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 205.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 165.000 VND / Kg

Ngày 2/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 230.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 210.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 170.000 VND /Kg

Ngày 1/3/2020

 • Lươn đồng loại 1: 235.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 210.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 165.000 VND / Kg

Giá lươn đồng từ ngày 18 – 25/11/2019

Ngày 22/11/2019

 • Lươn đồng loại 1: 210.000 – 230.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 175.000 VND / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 145.000 VND / Kg

Ngày 18/11/2019

 • Lươn đồng loại 1: 210.000 / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 165.000 / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 140.000 / Kg

 

Giá lươn đồng từ ngày 10 – 17/11/2019

Ngày 12/11/2019

 • Lươn đồng loại 1: 215.000 / Kg
 • Lươn đồng loại 2: 170.000 / Kg
 • Lươn đồng loại 3: 140.000 / Kg

Giá  thị trường cá đồng, lươn đồng từ ngày 24 – 31/10/2019

Ngày 24/10/2019

Giá lươn đồng từ ngày 08 – 14/10 – 2019

Ngày 13/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 228.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 170.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 145.000 Kg

Ngày 12/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 220.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 170.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 130.000 Kg

Ngày 10/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 220.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 165.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 135.000 Kg

Giá Lươn đồng từ 01 – 07/10 – 2019

Ngày 07/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 180.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 153.000 Kg

Ngày 5/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 180.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 153.000 Kg

Ngày 4/10/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 230.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 185.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 155.000 Kg

Ngày 28/09/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 230.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 170.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 150.000 Kg

Ngày 24/09/2019

 • Lươn đồng loại 1 : 230.000 Kg
 • Lươn đồng loại 2 : 170.000 Kg
 • Lươn đồng loại 3 : 130.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 1 :  220.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 :  205.000 Kg

Ngày 19/09/2019  :

 • Lươn loại 1 : 220.000 /kg   . Lươn loại 2 : 165.000 /kg . Lươn loại 3 : 130.000 kg
 • Lươn nuôi : 235.000/ kg. Lươn nuôi loại 2: 207.000 /kg
5/5 - (1 bình chọn)