Giá lươn nuôi từ ngày 1 – 7/3/2021

 • Lươn nuôi loại 1: 210.000 VND/ Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 190.000 VND/ Kg

Giá lươn nuôi từ ngày 20 – 27/11/2020

 • Lươn nuôi loại 1: 200.000 VND/ Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 185.000 VND/ Kg

Giá lươn nuôi từ ngày 20 – 27 /08/2020

 • Giá lươn nuôi loại 1: 215.000 VND/ Kg
 • Giá lươn nuôi loại 2: 200.000 VND/ Kg

Giá lươn nuôi từ ngày 20 – 27 /06/2020

 • Giá lươn nuôi loại 1: 230.000 VND /Kg
 • Giá lươn nuôi loại 2: 215.000 VND /Kg

Giá lươn nuôi từ ngày 23 – 30/04/2020

Ngày 26/04/2020

 • Lươn nuôi loại 1 : 238.000 VND /Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 215.000 VND /Kg
 • Lươn nuôi loại 3 : Call

Giá thị trường lươn nuôi từ ngày 24 – 31/10/2019

Ngày 24/10/2019

Giá lươn nuôi từ ngày 08 – 16/10/2019

Ngày 13/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 200.000 Kg

Ngày 12/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 228.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg

Ngày 10/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 230.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg

Giá Lươn nuôi từ ngày 01 – 07/10/2019

Ngày 07/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 200.000 Kg

Ngày 5/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000  Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 200.000  Kg

Ngày 4/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 227.000  Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 202.000  Kg

Ngày 28/09/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 217.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg

 

GIÁ CÁ ĐỒNG 

5/5 - (1 bình chọn)